phân luồng hải quan xanh vàng đỏ

Trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế thế giới, ngành xuất nhập khẩu của nước ta vô cùng phát triển, nhưng cũng đầy phức tạp. Nhận thức rõ điều này, Hải quan Việt Nam đã tiến hành phân luồng hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong bài viết này, Logistic sẽ trình bày chi tiết ý nghĩa của từng luồng và quy trình thực hiện các luồng cũng như quy định kiểm tra thực tế hàng hóa.

1. Phân luồng hải quan là gì?

Phân luồng hải quan là công cụ, thủ tục, hình thức hữu hiệu giúp cơ quan hải quan giám sát, kiểm tra, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu trong lãnh thổ Việt Nam.

Hiện tại, Hải quan Việt Nam chia hàng hóa thành 3 luồng: xanh, vàng và đỏ. Mỗi quy trình phân loại thể hiện mức độ mà cơ quan hải quan đánh giá hàng hóa trong quy trình quản lý rủi ro.

cách phân luồng hải quan

2. Ý nghĩa phân luồng hải quan

Phân luồng hải quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Với việc phân loại thành 3 luồng sẽ giúp chuẩn hóa quá trình thông quan sao cho chính xác, hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Các cấp kiểm tra của cơ quan hải quan được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ cấp kiểm soát thấp nhất là luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ. Khi thuộc luồng đỏ, hàng hóa thông quan sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn theo quy định của pháp luật.

Giúp hải quan thực hiện hiệu quả quy trình quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó, dễ dàng phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào Việt Nam.

3. Quy định về phân luồng hải quan

Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu doanh nghiệp vi phạm thì sẽ nhận các hình phạt tùy theo mức độ vi phạm như: phạt hành chính, tịch thu lô hàng, cấm xuất nhập khẩu, các hồ sơ sau đánh luồng đỏ,…

Tại luồng xanh và vàng là những hàng hóa tuân thủ đúng các quy định và được thông quan nhanh chóng. Đối với hàng hóa có nhiều dấu hiệu vi phạm sẽ thuộc luồng đỏ với quy định kiểm tra và thủ tục thông quan chặt chẽ, khắt khe.

4. Luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ trong phân luồng hải quan là gì

Luồng xanh: Doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hải quan, không phải thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra chi tiết đối với hàng hóa.

Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra chi tiết. Theo quy định, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng quy định hải quan, máy móc, thiết bị đáp ứng điều kiện miễn thuế đối với dự án trong nước và nước ngoài, hàng hóa giao dịch trong khu thương mại tự do, hàng hóa đặc biệt theo quy định được miễn kiểm tra.

Luồng đỏ: Hải quan kiểm tra chi tiết các chứng từ và giấy chứng nhận, đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa ở các cấp độ khác nhau.

Kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5% trong lô hàng: mục đích tiến hành để đánh giá xem chủ hàng có tuân thủ pháp luật hải quan hay không, nếu không có dấu hiệu vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được vi phạm.

Kiểm tra thực tế lô hàng 10%: hàng hóa dù trong trường hợp miễn kiểm tra thực tế, nhưng hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua phân tích thông tin thì sẽ tiến hành kiểm tra, nếu không có dấu hiệu vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được vi phạm.

Kiểm tra toàn bộ lô hàng: trường hợp này áp dụng đối với lô hàng mà chủ hàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan .

phân luồng tờ khai hải quan

5. Quy trình phân luồng hải quan

Quy trình tiến hành phân luồng hải quan bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, bản đăng ký và quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.

Bước 2: Nhập thông tin ở bước 1 vào máy tính, máy tính sẽ tự động xử lý và đưa ra lệnh dò ​​tìm cùng mức kiểm tra.

Bước 3: Kiểm tra các chi tiết thực tế của lô hàng xuất nhập khẩu.

Bước 4: Cơ quan hải quan tiếp hành thu lệ phí hải quan theo quy định và đóng dấu, trả tờ khai hải quan cho người khai hải quan.

Bước 5: Lưu trữ hồ sơ và có thể tiến hành kiểm tra sau thông quan nếu cần thiết.

Xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập cùng nền kinh tế thế giới. Trên cơ sở những thông tin, kiến thức về phân luồng hải quan là gì?

Tầm quan trọng của phân luồng hải quan mà chúng tôi vừa cập nhật, có thể thấy rằng, việc phân luồng hải quan là một trong những khâu quan trọng giúp quá trình lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Do đó, nhân viên khai báo Hải quan cần nắm vững về phân luồng hải quan để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ thị, phản hồi của Hải quan trên tờ khai Hải quan điện tử VNCC.

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *